Moje cesta

Ve dnech 2.–4. 3. a 7.–8. 3. 2022 proběhla v prostorách Moving Station série zážitkových workshopů s názvem „Moje cesta" realizovaných spolkem PaNaMo za podpory Nadačního fondu Zelený poklad.

Program sezabýval tématem dopravy v Plzni z pohledu dětí a studentů, kteří tvoří výrazný korpus účastníků městské dopravy. Cílem bylo zmapovat způsob, jakým děti a dospívající uvažují o pohybu po městě, jak si své každodenní cesty plánují a jaké prostředky pro to využívají.

Program byl určen pro účastníky ve věku 10–16 let (od žáků 5. tříd ZŠ po studenty SŠ).

Dílen se zúčastnilo celkem 10 skupin žáků a studentů ze 7 plzeňských škol, celkem na 180 žáků a studentů.

Zážitkové workshopy na principu dramatické výchovy vedly zkušené divadelní lektorky MartinaDobiášová a Žofie Blechová, které měly spolu se scénografkou Marií Černíkovou pro žáky připravený model Plzně. Účastníci hledali na modelu místa, která jsou pro ně důležitá, a zamýšleli se nad způsoby, jak mezi nimi cestují. Žáci dostali možnost vyjádřit své zkušenosti jako účastníci dopravy a kreativně je zpracovali jako jedinečnou uměleckou výpověď.

Díky spolupráci spolku PaNaMo s Nadačním fondem Zelený poklad mohli žáci a studenti v praxi zažít, co obnáší plánování městské dopravy. Výsledky workshopu v podobě modelu „nové" Plzně byly k vidění v rámci veřejné prezentace ve čtvrtek 10. 3. od 19:00 v Moving Station. „Naše místa, cesty a nápady jsme představili veřejnosti. Všechny cenné zkušenosti žáků s pohybem po městě předáme také zástupcům města Plzně – především Správě veřejného statku města Plzně a Plzeňským městským dopravním podnikům, které je využijí pro momentálně zpracovávaný Generel veřejné dopravy," uvedla předsedkyně správní rady Nadačního fondu Zelený poklad Lucie Davídková.

Nadační fond Zelený poklad pozval rodiče i učitele, kteří se chtěli vyjádřit k veřejné dopravě v Plzni, rovněž na diskusi „Bezpečně do školy". Ta se v prostorách kulturního centra Moving Station uskutečnila v pondělí 14. 3. od 17:00 a na místě byla rovněž k vidění i výsledná instalace zážitkového workshopu „Moje cesta".

Závěrečná zpráva 2022

 

Fotogalerie