Spolupráce

Johan z.ú.

PaNaMo spolupracovalo již v minulosti na drobných projektech s Johan z.ú. V roce 2016 došlo ke spolupráci intensivnější, a to dokonce na dvou frontách.

Johan z.ú. se stal spolutvůrcem vedlejšího programu Divadelního léta pod plzeňským nebem, PaNaMo spoluvytvořilo 24 hodinové Čtení u lavičky Václava Havla, které oslavilo nedožité 80. výročí narození dramatika, spisovatele a prezidenta České republiky.