Trash? Fresh!

Spolek PaNaMo ve spolupráci s Nadačním fondem Zelený poklad pořádá

Zážitkový workshop pro školy na téma ekologie

TRASH? FRESH! # 2  

Program je určen žákům, studentům a jejich pedagogům, kteří mají zájem dozvědět se víc o vlivu odpadu na životní prostředí a prohloubit svůj vlastní zodpovědný přístup.

V letošním projektu se budeme zabývat životním cyklem jednoho pečlivě vybraného objektu. Budeme pečlivě dokumentovat jeho cestu od vzniku, sledovat jeho původ a zdroje jeho vzniku nebo výroby. Budeme sledovat jeho různé fáze na trhu, hodnotit jeho skutečnou užitečnost a možnosti další funkčnosti po jeho použití.

Lektorka programu Martina Dobiášová je zároveň divadelní tvůrkyní, režisérkou a herečkou. Výukový programTRASH? FRESH! navazuje na její uměleckou práci a je postaven na bezprostředním zážitku a akci.

Průběh workshopu

V projektu "Zkoumání udržitelnosti prostřednictvím životního cyklu předmětů" klademe velký důraz na aktivní a zážitkové učení. Abychom toho dosáhli, budeme používat techniky dramatické výchovy a zážitkové přístupy, které budou sloužit jako ústřední formát našich workshopů. Metodika je navržena tak, aby poskytla poutavý zážitek z učení všem účastníkům bez ohledu na jejich předchozí zkušenosti s dramatickou výchovou.

Strukturované drama jako základní přístup

Ústřední formou naší práce je strukturované drama, v němž se celá školní třída stává nedílnou součástí příběhu, který mapuje životní cestu spotřebního předmětu. V tomto případě je "hrdinou" našeho dramatu jeden kus oblečení. Prostřednictvím strukturovaného dramatu se účastníci workshopu aktivně zapojí do různých rolí v tomto příběhu a vžijí se do nich. Budou moci zasahovat do vyprávění a činit rozhodnutí, která ovlivní osud předmětu.

Prezentace TRESH? FRESH ! se uskuteční 15. 4. 2024 v rámci zahájení festivaluOzvěny EKOFILMu v Plzni 2024 v prostorách Moving Station

TERMÍNY workshopu: 26.2., 27. 2., 28. 2., 29. 2., 1.3., 9. 4. a 10.4. 2024

v časech 9:00 – 11:00 nebo 11:30 – 13:30 (délka workshopu včetně přestávky 120 minut)

MÍSTO Moving Station, Koperníkova 56 (most Ivana Magora Jirouse 2), Plzeň

VĚK 10–19 let (od žáků 5. tříd ZŠ po studenty SŠ)

POČET ÚČASTNÍKŮ do 30 (ideální je velikost školní třídy nebo menší skupina)

S SEBOU pohodlné oblečení

CENA 50 Kč/žák (platba podle skutečného počtu žáků v hotovosti nebo na fakturu

Pro učitele

Naše metodika zahrnuje prvky projektového vyučování, což nám umožňuje analyzovat skupinovou dynamiku a zajistit, aby každý účastník dostal roli, v níž se cítí dobře a kompetentně. Tento přístup podporuje spolupráci a pomáhá jednotlivcům objevit jejich silné stránky v rámci skupiny.

Využitím dramatické výchovy a zážitkového učení v tomto projektu vytváříme pro studenty poutavou a inkluzivní platformu, která jim umožní proniknout do konceptu osobní odpovědnosti v kontextu udržitelnosti. Využití strukturovaného dramatu nejen vzdělává, ale také emocionálně zapojuje účastníky, zanechává trvalý dopad a posiluje význam vědomých spotřebitelských rozhodnutí v moderním světě.

Tato metodika v sobě spojuje sílu vyprávění příběhů, aktivní účast a posílení postavení, a to vše s cílem připravit studenty na udržitelnou budoucnost, v níž jejich spotřebitelská a tvůrčí rozhodnutí hrají významnou roli při utváření světa.

PaNaMo

Program TRASH? FRESH! navazuje na úspěšné projekty, které spolek PaNaMo v prostorách Moving Station realizoval ve spolupráci s lektory v minulých letech. V říjnu 2020 online program Nomo, věnovaný primární prevenci sociálně-patologického jevu nomofobie. Na podzim roku 2021 následoval ve spolupráci s Nadačním fondem Zelený poklad workshop Nové místo, který se zabýval zodpovědným životem na naší planetě, a v roce 2022 to byl program Moje cesta na téma dopravy a ekologie a na jaře 2023 úspěšně proběhla první série workshopů TRASH? FRESH!.

 

trash logolinka

 

trash cedulka